توصیه های ایمنی در مورد زلزله


آیا افراد خانواده تان آمادگی برای رویارویی با یک زلزله بزرگ را دارند؟ قبل از وقوع زلزله بعدی همه افراد خانواده باید با یکدیگر برنامه ریزی کنند تا هر فرد بداند قبل ،هنگام و بعد از چه کاری باید انجام دهد .


توصیه های ایمنی در مورد زلزله

ایمنی زلزله

1- نقاط امن منزل خود را شناسایی کنید و بخاطر بسپارید تا به هنگام زلزله تمام اعضای خانواده آنجا جمع شوید.

2-  به کودکان خود آگاهی و شناخت لازم را بدهید تا بدانند در هنگام وقوع زلزله چه عکس العملی صحیح است.

3- آرامش و خونسردی خود را حفظ کنید و این را بیاد داشته باشید که عکس العمل هیجانی و بدون فکر شما ممکن است آسیب زننده تر از خود زلزله باشد. شما نهایتا 2-3 ثانیه زمان دارید که تصمیم درستی بگیرید.

4- در هنگام وقوع زلزله اگر بوی گاز احساس کردید در صورت دسترسی فلکه اصلی ساختمان را ببندید و در صورت عدم دسترسی فورا محل را ترک کنید.

5- در مسیر راهروهای ساختمان اجسام مشکل زا مانند گلدان های بزرگ،جا کفشی و غیره قرار ندهید زیرا در هنگام وقوع زلزله مسیر را مسدود میکنند.

6- کمک ها اولیه را آموزش ببینید.

مهارت های کلیدی کمک های اولیه

  • تکنیک ABC، این مهارت بر مداخلات حیاتی نجات زندگی تاثیر دارد. و قبل از درمان آسیب های جدی تر باید مورد توجه قرار گیرد. ABC، بمعنای مسیرهوایی، تنفس، و گردش آن است. این مهارت شامل فراهم آوردن تنفس مصنوعی و فشرده سازی قفسه سینه به فردی است که توانایی تنفس ندارد و پالسی تولید نمی کند. و با توجه به آسیب های ستون فقرات گردنی، حصول اطمینان از باز بودن راه تنفسی الزامیست.
  • مهارت ضروری دیگر برخورد با مصدومانی است که دچار جراحاتی مانند بریدگی، خراشیدگی، شکستگی استخوان، و آسیب های انند آن شده اند. اگر آسیب ها جدی باشند تا فرارسیدن آمبولانس باید تحمل کنیم اما در این مدت یتوانیم به مصدوم روحیه دهیم ،راهای تنفسی او را چک کنیم، خونریزی را کنترل کنیم یا اگر مصدوم در شرایط محتمل به حریق یا ویرانی بیشتر قرار دارد با حفظ احتیاط او را به مکانی امن تر انتقال دهیم.
  • مهارت CAB که بمعنی برقراری مجدد گردش خون است. اگر فردی بیهوش شده و تحریکات صوتی و لمسی را پاسخ نمی دهد قفسه سینه او هم نشان می دهد که تنفس طبیعی ندارد باید بلافاصله ماساژ قلبی را آغاز کرد. هدف از ماساژ قلبی و فشردن سینه به جریان انداختن خون در عروق خونی است. گردش جریان خون حاصل از ماساژ قلبی سریع و با عمق مناسب، میتواند اکسیژن ناچیز ولی کافی مورد نیاز سلول 9های مغز و قلب را تامین می کند.

 

بازگشت به لیست